Instituut voor Sociotherapie

Beroepsprofiel voor Sociotherapeuten

Definitie van sociotherapie

De Vereniging ter Bevordering Sociotherapie hanteert de volgende definitie:

Sociotherapie is het methodisch hanteren van het leefmilieu van een groep cliënten, gericht op de behandeldoelen van deze groep - opgevat als middel om de behandeldoelen van de individuele cliënt te bereiken - binnen een functionele een heid van doorgaans intramurale behandelsituaties.

Methodische hantering is het op een doelbewuste en planmatige wijze gebruik maken van het leefmilieu. Het leefmilieu, de dagelijkse leefomgeving van de cliënt binnen het klinisch systeem, wordt opgevat als behandelinstrument.
Daar sociotherapeuten in een team werken, betekent een methodische hantering ook dat alle sociotherapeuten hun interventies op elkaar behoren af te stemmen op basis van tevoren geformuleerde doelen.
De sociotherapeuten zijn voortdurend alert op een goede afstemming, een goed evenwicht, tussen de belangen van de gemeenschap, de te onderscheiden groepen en de individuele cliënt.

Sociotherapie wordt uitgevoerd door een team van werkers die, tegelijk en elkaar in wisseldienst opvolgend, met de cliënten het dagelijks leven vormgeven.
Het dagelijks en continu op open wijze informatie uitwisselen (comminiceren en interac teren) is het voornaamste aandachtsgebied van de sociotherapeut. Het dagelijks leven, het dagelijks omgaan met elkaar levert de sociotherapeut informatie over de mogelijkheden en beperkingen van de cliënten en hierop stemt de sociotherapeut zijn interventies af.

Sociotherapie als basaal aanbod geldt voor iedere cliënt en kan als zodanig niet voor een cliënt apart worden geindiceerd. Het sociotherapeutisch hulpverleningsplan bestaat der halve uit een algemeen én een indiviueel gericht aanbod.
Het sociotherapeutisch hulpverleningsplan komt altijd tot stand in samenspraak met de cliënt.
Het sociotherapeutisch hulpverleningsplan is een onderdeel van een behandelingsplan of behandelingsovereenkomst.
De behandelingsovereenkomst is opgenomen in afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek, onder de naam de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling, bekend onder de naam Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), artikel 446.

Index Terug naar index van dit artikel
Kopieer deze tekst

Inhoudsopgave | Contact | Voorpagina | Top
Deze bladzijde is het laatst gewijzigd op 2 januari 2005
Productie: PurpleUnlimited ©