Instituut voor Sociotherapie

Beroepsprofiel voor Sociotherapeuten

Algemene uitgangspunten van sociotherapie

Algemene uitgangspunten van de sociotherapie met betrekking tot hulpverlening aan cliënten. Hieraan voorafgaand kan worden opgemerkt dat voor sociotherapie centraal staat dat hulpverlening altijd wederzijds handelen is dat zich afspeelt in het hier en nu.

 • Sociotherapie gaat uit van een holistische mensvisie. Dat wil zeggen dat de mens gezien wordt als een somatische, psychische. sociale en spirituele eenheid die uniek is op grond van zijn eigen wordingsgeschiedenis.
   
 • De mens wordt beschouwd als een autonoom handelend wezen en tegelijk als een sociaal afhankelijk wezen.
   
 • Mensen zijn gelijkwaardig en behoren dezelfde rechten te hebben en hiervan op de hoogte te zijn of te worden gebracht.
   
 • Menselijke ontwikkeling voltrekt zich per definitie in contact met anderen.
   
 • Mensen vormen met elkaar allerlei sociaal-maatschappelijke verbanden.
   
 • De mens heeft voor de realisering van zijn wensen en behoeften andere mensen nodig. De omgeving is belangrijk voor zijn ontplooïngsmogelijkheden. Er is sprake van wederzijdse beïnvloeding en wederzijdse afhankelijkheid.
   
 • Niet goed functionerende sociale systemen kunnen een ernstige belemmering vormen voor de ontwikkeling en het welbevinden van de mens.
   
 • Menselijke problemen (stoornissen) uiten zich (uiteindelijk) als een stoornis in de handelingscompetentie van de mens waardoor zelfstandig handelen wordt belemmerd.
   
 • Het klinisch leefmilieu moet worden opgevat als een herstel- en/of ontwikkelings-bevorderend milieu en is als zodanig een belangrijk therapeutisch middel.
   
 • Het klinisch leefmilieu moet voldoen aan condities waardoor het cliënten stimuleert om met en aan anderen te leren wat nodig is voor de eigen ontwikkeling (sociaal leren in de hier en nu situatie).
   
 • Het klinische milieu draagt bij tot het leren van (psychosociale) vaardigheden die ook buiten dit systeem, daar en straks, nodig zijn.
   
 • Het creëren van deze condities is een centraal aandachtspunt voor de sociotherapie.

Index Terug naar index van dit artikel
Kopieer deze tekst

Inhoudsopgave | Contact | Voorpagina | Top
Deze bladzijde is het laatst gewijzigd op 2 januari 2005
Productie: PurpleUnlimited ©