Instituut voor Sociotherapie

Beroepsprofiel voor Sociotherapeuten

Ordening van sociotherapeutische interventies

De tweedegraadstrategie

In deze strategie vindt groepsgerichte differentiatie plaats op grond van hulpvragen en hulpverleningsmethoden. Het betreft een indeling in groepen zoals taak-, communicatie- en vaardighedengroepen. Sociotherapie biedt een gedifferentieerd aanbod waarbij de groep(-s interactie) als middel wordt gebruikt om de (be)handelingsdoelstellingen van de cliënt te bereiken. In tegenstelling tot Kok plaatst de sociotherapeut de individueel gerichte differentiatie alleen in de derdegraadsstrategie.

 • Taakgroepen
  Groepstherapie waarin de interacties van de cliënt met medecliënten, rond het uitvoeren van een taak, centraal staan. Tijdens het samenwerken kan duidelijk worden wat de cliënt belemmert om met anderen bepaalde taken te verrichten, of hoe de cliënt anderen belemmert om taakgericht te werken.
   
 • Communicatiegroepen
  Groepstherapie waarin de interacties van de cliënt met zijn omgeving (afdeling/thuis) met medecliënten worden besproken. Centraal staat hoe de cliënt omgaat met anderen, hoe hij relaties onderhoudt en welke posities hij inneemt.
   
 • Vaardighedengroepen
  Groepstherapie waarin de cliënt met medecliënten situaties oefent die problematisch voor hem zijn. De wijze waarop hij contact legt en interacteert om een bepaald doel te bereiken, staan hierin centraal.

De derdegraadsstrategie

In deze strategie vindt een verdere individuele differentiatie plaats.
Sociotherapeuten bekijken met de cliënt van welke aanvullende, op het individu gerichte, mogelijkheden gebruik moet worden gemaakt om de (be)handelingsdoelstellingen te bereiken.

Index Terug naar index van dit artikel
Kopieer deze tekst

Inhoudsopgave | Contact | Voorpagina | Top
Deze bladzijde is het laatst gewijzigd op 2 januari 2005
Productie: PurpleUnlimited ©