Instituut voor Sociotherapie

Beroepsprofiel voor Sociotherapeuten

Beroepscode voor sociotherapeuten

Inleiding

De Vereniging ter Bevordering Sociotherapie (VBS), opgericht in 1986, heeft als doelstelling het bevorderen van de kwaliteit van de theorieën en de praktijk van de sociotherapie als specifieke vorm van hulpverlening binnen de Geestelijke Gezondheidszorg en de Sociaal Pedagogische Hulpverlening.

De door de VBS gehanteerde definitie van sociotherapie luidt:

Sociotherapie is het methodisch hanteren van het leefmilieu van een groep cliënten gericht op de behandeldoelen van deze groep -opgevat als middel om de behandeldoelen van de individuele cliënt te bereiken- binnen een functionele eenheid van doorgaans intramurale behandelinstituten.

De beroepscode is door het Verenigingsbestuur geaccordeerd in september 1992.
In de beroepscode wordt de beroepsverantwoordelijkheid van de sociotherapeut beschreven en aan welke "ethische" grondregels de sociotherapeut zich moet houden.

Er wordt in de beroepscode vanuit gegaan dat de sociotherapeut lid is van een team sociotherapeuten en een behandelteam. Een behandelteam dat multidisciplinair is samengesteld.

In de beroepscode is gekozen voor het gebruik van de "mannelijke vorm" maar daar geldt tevens de "vrouwelijke vorm".
Voor de aanduiding cliënt kan desgewenst patiënt, bewoner, klant of groepslid gelezen worden.

Het Verenigingsbestuur zal, indien nodig en wenselijk, zorgdragen voor het installeren van een Ethische Commissie.
Het doel van deze Commissie is vragen van sociotherapeuten, cliënten en anderen met betrekking tot kwesties de beroepscode betreffende in behandeling te nemen en hierover te adviseren en/of hierbij te bemiddelen.

In deze commissie zullen zitting nemen:

  • een onafhankelijk voorzitter
  • twee bestuursleden van de VBS
  • een opleidingsfunctionaris
  • een jurist

Index Terug naar index van dit artikel
Kopieer deze tekst

Inhoudsopgave | Contact | Voorpagina | Top
Deze bladzijde is het laatst gewijzigd op 2 januari 2005
Productie: PurpleUnlimited ©