Instituut voor Sociotherapie

Beroepsprofiel voor Sociotherapeuten

Beroepscode voor sociotherapeuten

De sociotherapeut in relatie tot collega's en andere leden van het behandelteam

Samenwerking met het sociotherapeutisch team

 • De sociotherapeut schept voorwaarden voor en neemt deel aan intercollegiaal werkoverleg en intervisie. De sociotherapeut toetst zijn ervaring, inzicht en theoretische achtergrond en stemt deze af op zijn collega's.
   
 • De sociotherapeut draagt zorg voor adequate overdracht van informatie voor en overleg met collega's.
   
 • De sociotherapeut werkt samen met collega's ten behoeve van een optimale behandeling van de cliënt en de (leef-)groep.
   
 • De sociotherapeut die bij een collega gedrag opmerkt dat een cliënt zou kunnen schaden, neemt maatregelen ter bescherming van de cliënt.
   
 • De sociotherapeut die meent dat een collega zich niet conform de beroepscode gedraagt, spreekt hem hierop aan.
   
 • De sociotherapeut steunt collega's bij de uitvoering van het werk en met name wanneer zij in moeilijkheden zijn geraakt doordat zij zich overeenkomstig de beroepscode hebben gedragen.
   
 • De sociotherapeut die op principiële gronden geen medewerking kan verlenen aan een bepaald onderdeel van de behandeling treedt in overleg met collega's.

Samenwerking met het behandelteam

 • De sociotherapeut vergewist zich ervan dat de andere leden van het behandelteam op de hoogte zijn van zijn plaats in de organisatie, taken, bevoegd heden en verantwoordelijkheden.
   
 • De sociotherapeut werkt samen met de andere leden van het behandelteam ten behoeve van een optimale behandeling van de cliënt en de (leef-)groep.
   
 • De sociotherapeut is op de hoogte van de plaats in de organisatie, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de leden van het behandelteam
   
 • De sociotherapeut draagt zorg voor een adequate overdracht van informatie en overleg met de leden van het behandelteam.
   
 • De sociotherapeut die bij een lid van het behandelteam gedrag opmerkt dat een cliënt zou kunnen schaden, neemt maatregelen ter bescherming van de cliënt.

De sociotherapeut in relatie tot de beroepsgroep

 • De sociotherapeut ondersteunt de aktiviteiten die voorwaarden scheppen voor verbeteringen van de beroepsuitoefening.
   
 • De sociotherapeut draagt bij tot de ontwikkeling van sociotherapeutische activiteiten en methoden.
   
 • De sociotherapeut zet zich in voor arbeidsvoorwaarden die bijdragen tot een optimale uitoefening van het beroep.

Index Terug naar index van dit artikel
Kopieer deze tekst

Inhoudsopgave | Contact | Voorpagina | Top
Deze bladzijde is het laatst gewijzigd op 2 januari 2005
Productie: PurpleUnlimited ©