Instituut voor Sociotherapie

Beroepsprofiel voor Sociotherapeuten

Inhoudsopgave 'Beroepsprofiel voor Sociotherapeuten'

Deze tekst over sociotherapie in de kliniek van Centrum '45 is met toestemming overgenomen uit:
'Beroepsprofiel voor sociotherapeuten, Vereniging ter Bevordering Sociotherapie', eindredactie Nico van Tol.

Inhoud

 • Doelstellingen en adressen van relevante organisaties
 • Voorwoord
 • Inleiding
  • Een beroepsprofiel
  • Eerst de beroepscode, toen het beroepsprofiel voor sociotherapeuten
  • Het belang en de opbouw van het beroepsprofiel
 • De beroepsvereniging
  • Activiteiten van de Vereniging ter Bevordering Sociotherapie
 • Sociotherapie en het microniveau
  • Definitie van sociotherapie
  • Algemene uitgangspunten van sociotherapie
  • Theoretische invalshoeken voor de sociotherapie
  • Socialisatie
  • Sociotherapeutisch werken in relatie tot sociale systemen
  • Sociotherapeutisch werken in relatie tot sociale identiteit
  • Ordening van sociotherapeutische interventies
  • Afstemming van doelstellingen en werkafspraken
  • Taken binnen de drie strategieën
  • Taakgebieden
  • Het sociotherapeutisch gehalte van de hulpverlening
 • Sociotherapie en het mesoniveau
  • Samenwerking
  • Verdeling van functies binnen de sociotherapie
 • Sociotherapie en het macroniveau
  • Het niveau van de beroepsuitoefening van de sociotherapeut
  • Het opleidingsniveau van de sociotherapeut
  • Positionering in het werkveld
 • De beroepscode
 • Bronvermelding

ISBN 90-6665-180-6
Uitgeverij SWP, Utrecht.

Deze uitgave is ad € 8,- verkrijgbaar in de boekhandel en tevens per e-mail te bestellen bij: Instituut Panta rhei, e-mail: mail@pantarhei.org

U kunt deze uitgave rechtstreeks toegezonden krijgen door overmaking van € 8,- (dit is inclusief verzendkosten) naar:
Postbank rekeningnummer: 51 54 991
N. van Tol
Kamphuizenlaan 14
Oegstgeest.

Index Terug naar index van dit artikel
Kopieer deze tekst

Inhoudsopgave | Contact | Voorpagina | Top
Deze bladzijde is het laatst gewijzigd op 2 januari 2005
Productie: PurpleUnlimited ©