Instituut voor Sociotherapie

Beroepsprofiel voor Sociotherapeuten

Doelstellingen en adressen van relevante organisaties

Doelstelling Instituut voor Sociotherapie:
Het bevorderen van de kwaliteit van en bekendheid met de theorieën en de praktijk van sociotherapie als specifieke vorm van hulpverlening in de Geestelijke Gezondheidszorg.
Instituut voor Sociotherapie
Warmundastraat 38
2361 TD Warmond
071-3011444
E-mail: info@sociotherapie.nl

Doelstelling Nederlandse Vereniging voor Psychiatrische Verpleegkunde:
Het versterken van de invloed van de beroepsgroep op de beleidsontwikkelingen met betrekking tot de Geestelijke Gezondheidsdzorg in het algemeen en de psychiatrische verpleegkunde in het bijzonder.
Postadres:
Landelijk Centrum Verpleging & Verzorging
(Churchillaan 11)
Postbus 3135
3502 GC Utrecht

Doelstelling Stichting Vijfbergen:
Het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening inzake sociaal pedagogische en psychosociale hulp- en dienstverlening.
Secretariaat:
Notgerusweg 23
6212 BJ Maastricht

Doelstelling Instituut Panta rhei:
Het organiseren en uitvoeren van deskundigheidsbevordering ten behoeve van psychia trisch verpleegkundigen, sociotherapeuten, groepsleiders en verwante beroepsgroepen, die werkzaam zijn binnen instellingen in de Geestelijke Gezondheidszorg en Zorg en Welzijn.
Instituut Panta rhei
Onderwijs voor de Geestelijke Gezondheidszorg en Sociaal (Ped)agogische hulpverlening
Email: nicovtol@pantarhei.org
Kamphuizenlaan 14
2343 AE Oegstgeest
071-5237875
Fax: 071-5237874

Literatuur verwijzingen

Commissie Sociotherapie
Sociotherapie in de psychiatrische hulpverlening
verslag nr. 70, Den Haag, 1981

Cumming, J en E. Cumming
Ego & mileu, Theory and practice of environmental therapy,
New York, 1962

Goffman E.
Stigma: Aantekeningen over het omgaan met een geschonden identiteit,
Utrecht, 1980

Hartmann H.
Essay on Ego Psychology,
London, 1964

Houweling-Meijers O. en K. Visser
Sociaal Agogisch Werk, een methode voor de ontwikkeling van hulpverleningssystemen,
Assen, 1993

Kok J.F.W.
Opvoeding en hulpverlening in behandelingstehuizen,
Rotterdam, 1973

Stemerding A.H.S.
Begeleiden van groepen,
Alphen aan de Rijn, 1975

Index Terug naar index van dit artikel
Kopieer deze tekst

Inhoudsopgave | Contact | Voorpagina | Top
Deze bladzijde is het laatst gewijzigd op 2 januari 2005
Productie: PurpleUnlimited ©